Kvalitet

Masiv er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse. Et hvert ferdig bygg skal ha de nødvendige kvaliteter for kunden og brukeren. Alt skal være 100%. Alltid.

Masiv har et kvalitetssystem som ivaretar de offentlige krav til system. Vårt kvalitetssystem ivaretar både søkerprosessen, prosjekteringen og selve utførelsen. 

Masiv sørger for at de ansatte er faglig oppdatert når det gjelder lover og forskrifter og nye ting som rører seg i markedet.

Kontakt vår kvalitetsleder Synnøve Okstad ved spørsmål vedrørende vårt kvalitetssystem.

Synnøve Okstad

Synnøve Okstad

KS-leder / prosjektkoordinator