En lokaleid entreprenør og eiendomsutvikler

Masiv AS er et familieeid konsern med hovedvirksomhet innen entreprenør og eiendom i Rogaland. Konsernet baserer seg på langsiktige strategier og har grunnlag i en solid økonomisk plattform.

I Masiv-konsernet utgjør Masiv Bygg AS en av de største lokale totalentreprenørene innenfor alle typer byggentrepriser.  Konsernets eiendomsvirksomhet drives gjennom Masiv Eiendom AS, som er engasjert i en rekke utviklingseiendommer i regionen og flere typer utbyggingsprosjekter innen handel, næring og bolig. I konsernet inngår også Stolt Bolig AS hvor Masiv eier 60%. Stolt Bolig AS er en av regionens største boligleverandører av eneboliger, rekkehus og leiligheter i mindre leilighetsbygg.

Historie

Masiv ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen. Magne Svendsen er utdannet bygg- og anleggsingeniør og har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innen entreprenørvirksomhet og som byggherre/eiendomsutvikler. Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska. I 2004 var han med på å etablere Bo1 som senere ble solgt til Selvaag Bolig. Gjennom årene har han på byggherresiden vært involvert i en rekke store utviklings- og utbyggingsprosjekter i regionen – både hva angår regulering og utbygging. I 2009 kjøpte Masiv 51 % av aksjene i tradisjonsrike Lothe Bygg, noe som står som i en viktig milepæl i konsernets historie. I mars 2014 ble resterende aksjer ervervet, og to måneder senere endret Lothe Bygg navn til Masiv Bygg.

Vår visjon

Vi skaper merverdier i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi fokuserer på høy kompetanse og gode relasjoner og samspill blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedmål er å bli anbefalt i alle ledd.

Filosofi

Vår virksomhet skal ha ansatte med høy kompetanse, samt ha fokus i sitt daglige virke på pålitelighet og handlekraft.

Konsernets leveregler

  • Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss.
  • Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt.
  • Vi skal levere våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard til avtalt tid.
  • Vi skal skape merverdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
  • Vi skal være miljøbevisste både hva angår ressursbruk, materialbruk og energibruk.
  • Kompetanseutvikling og kreativitet skal være et grunnlag for vår fremtid.

Likestilling

I Masiv Bygg skal alle ansatte og samarbeidspartnere bli behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn, og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Masiv Bygg ønsker å levere gjennom sine tjenester.

Les vår likestillingsredegjørelse her

Kontakt oss

Magne Svendsen

Magne Svendsen

Styreformann

Vi er vårt ansvar bevisst

HMS

HMS-arbeid har høyeste prioritet internt i Masiv-konsernet. All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø.

Kvalitet

Alt skal være 100%. Alltid. Vi er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse.

Vi bidrar i lokalsamfunnet

Vi vil være en positiv bidragsyter i folks hverdag og støtte alle de ildsjelene som står på for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og forbilder.

Me hette Masiv!

Massiv, Maasiv eller kanskje Mæssiv?

Har du også lurt på hvordan du uttaler navnet vårt? 

Sjekk ut videoen!