En lokaleid entreprenør og eiendomsutvikler

Masiv AS er et familieeid konsern med hovedvirksomhet innen entreprenør og eiendom. Fokuset er på det lokale markedet på Nord-Jæren, og konsernet baserer seg på langsiktige strategier og har grunnlag i en solid økonomisk plattform.

Under Masiv AS sorterer blant annet Masiv Bygg AS, en av de største lokale totalentreprenørene innenfor alle typer byggentrepriser. Konsernets eiendomsvirksomhet drives gjennom Masiv Eiendom AS, som er engasjert i en rekke utviklingseiendommer i regionen og flere typer utbyggingsprosjekter innen både handel og nærings- og boligprosjekter.

Historie

Masiv ble etablert i 2004 av gründeren Magne Svendsen. Magne Svendsen er utdannet bygg- og anleggsingeniør og har mer enn 30 års erfaring fra bransjen, både innen entreprenørvirksomhet og som byggherre/eiendomsutvikler. Han har blant annet jobbet 13 år i Selmer/Skanska. I 2004 var han med på å etablere Bo1 som senere ble solgt til Selvaag Bolig. Gjennom årene har han på byggherresiden vært involvert i en rekke store utviklings- og utbyggingsprosjekter i regionen – både hva angår regulering og utbygging. I 2009 kjøpte Masiv 51 % av aksjene i tradisjonsrike Lothe Bygg, noe som står som i en viktig milepæl i konsernets historie. I mars 2014 ble resterende aksjer ervervet, og to måneder senere endret Lothe Bygg endret navn til Masiv Bygg.

Vår visjon

Vi skaper merverdier i samspill med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi fokuserer på høy kompetanse og gode relasjoner og samspill blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedmål er å bli anbefalt i alle ledd.

Filosofi

Vår virksomhet skal ha ansatte med høy kompetanse, samt ha fokus i sitt daglige virke på pålitelighet og handlekraft.

Konsernets leveregler

  • Vi skal ha høy etisk standard i alt vi foretar oss.
  • Vi skal behandle alle våre kunder og samarbeidspartnere med respekt.
  • Vi skal levere våre leveranser og tjenester med avtalt kvalitet og standard til avtalt tid.
  • Vi skal skape merverdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.
  • Vi skal være miljøbevisste både hva angår ressursbruk, materialbruk og energibruk.
  • Kompetanseutvikling og kreativitet skal være et grunnlag for vår fremtid.

Kontakt oss

Magne Svendsen

Magne Svendsen

Styreformann

Vi er vårt ansvar bevisst

HMS

HMS-arbeid har høyeste prioritet internt i Masiv-konsernet. All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø.

Kvalitet

Alt skal være 100%. Alltid. Vi er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen prosjektering og utførelse.

Vi bidrar i lokalsamfunnet

Vi vil være en positiv bidragsyter i folks hverdag og støtte alle de ildsjelene som står på for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og forbilder.

Me hette Masiv!

Massiv, Maasiv eller kanskje Mæssiv?

Har du også lurt på hvordan du uttaler navnet vårt? 

Sjekk ut videoen!