Madla Vest Sentrum

Butikker, bedrifter og business – midt i bydelens senter.

Med detaljreguleringen av S1a påbegynnes første del av etableringen av et lokalsenter i Madlavest. Ambisjonen er å skape et attraktivt beskyttet bymiljø, som tar høyde for Stavangers klima og veier.

Utbygging, som vil skje over flere faser, skal skape et overdekket uterom fra Buswayens stopp på Revheimsveien til kvartérsplassen, med flytende overganger mellom inne- og uterom. Lokalsenteret har potensiale til å bli en reell attraksjon i området, hvor utesesongene forlenges og “bylivet” trives enda flere måneder av året.

Fra Madlavest har du rask utfart til hva det måtte være. Med et gryende næringsliv bestående av ulike bedrifter, er det kanskje heller ikke umulig at du her kan finne din framtidige arbeidsplass.

Det sentrale handelsområdet bindes sammen av en lett overdekning som skaper et beskyttet nettverk av byrom og gater, og vil skape en tydelig ankomstport til Madlavest.

  • Bruksareal: Ca. 41.000 m2
  • Ca. 220 boliger
  • Reguleres som sentrumsformål, næring, handel, bolig og sykehjem
  • Godkjent reguleringsplan: Q3 2020

Prosjektdetaljer

Prosjekttype: Næring
Status: Under regulering
Kommune: Stavanger

Kontakt

Frank Skjæveland

Frank Skjæveland

Daglig leder Masiv Eiendom

Galleri

Klikk på bildene for å vise full størrelse