Bygg til alle formål

Totalentrepriser innen næringsbygg er det Masiv Bygg er mest kjent for – og kan best av alle. Et samarbeid med oss i Masiv skal være preget av handlekraft, pålitelighet og mennesker som tar ansvar

Masiv bygger hovedsakelig kontor, industri, lager, butikk, kjøpesenter og boliger. Du finner våre bygg både som signalbygg i sentrumsområder og som viktige brikker i bydeler og større næringsområder.

Vi har et stort antall referanser å vise til på hele Nord-Jæren. Blant våre siste og mest synlige prosjekter de siste årene er Havnespeilet, det nye tilholdsstedet til blant annet Sandnes Sparebank og restauranten Mondo. Nye Sandnes stadion er et annet prestisjeprosjekt vi er i full gang med.

Men minst like viktig for oss er lageret vi bygger til din bedrift, verkstedet du trenger for å gjøre jobben for dine kunder og kontoret hvor dine ansatte skal jobbe, trives og lykkes. 

Boligprosjekter er et annet satsingsområde for Masiv. Vi har flere tomter under utvikling og skal vokse i årene som kommer. Leiligheter i boligblokker som er bygget ved bruk av prefabrikerte betongelementer og klimavegg, er vårt spesialfelt. Fritidsboliger er et annet område som vil stå på agendaen vår framover.

Som totalentreprenør kan vi hjelpe andre utbyggere fra idéfasen til overlevering av ferdige leiligheter og være en god medspiller i prosjektering og planlegging av fritidsboliger.

Blant våre kundegrupper er:

  • Bedriftseiere med flytteplaner eller utbyggingsplaner
  • Utbyggere, næringbygg for utleie
  • Utbyggere bolig
  • Offentllige byggherrer
Fra vårt hovedkontor på Kvernaland i Klepp kommune har vi hele Nord-Jæren som nedslagsfelt, og alltid kort vei til ditt prosjekt. Masiv har gode folk i alle ledd, og kan lose ditt prosjekt gjennom hele byggeprosessen fra idé, via prosjektering, søkeprosess og selve byggingen frem til ferdig bygg.

Kontakt oss

Helge Nærland

Helge Nærland

Daglig leder

Alf Johan Risholm Hansen

Alf Johan Risholm Hansen

Markedssjef

Referanser