Tekst: Øystein Bjørheim Foto: Monica Larsen

Masiv er blitt 100 prosent eier av Lothe Bygg, har skiftet navn til Masiv Bygg og ansatt ny leder av konsernet.
Ellers er det meste som før.

– Mottoet vårt er pålitelighet og handlekraft – og det lever vi etter hver dag. Våre kunder skal kjenne oss på vår leveringsevne og at vi lever etter de gode verdiene som selskapet er bygget på, sier påtroppende konsernsjef Knut Prestvik.

Han tar imot i nytt og flott næringsbygg på Øksnevad, Klepp. Med seg har han eier og styreformann Magne Svendsen og Helge Nærland, som er daglig leder for entreprenørselskapet Masiv Bygg.

Nytt navn og ny mann ved roret trigger nysgjerrigheten. Hva har skjedd?

GODT POSISJONERT

– For fem år siden gikk jeg inn i Lothe Bygg med en eierandel på 51 prosent og en avtale om at grunder Per Steinar Lothe skulle være med i selskapet med sine 49 prosent i fem år – noe som nå har blitt gjennomført, forklarer Magne Svendsen.

– Det har vært en fin prosess hvor begge parter er fornøyd. Selskapet har et godt fundament, en solid posisjonering i markedet og en filosofi som vi tar med oss videre.

– Vi er svært tilfredse med å få med oss en ressurs som Prestvik på laget. Jeg kjenner ham godt og vet hva han står for. Han har akkurat de rette kvalifikasjonene til å lede den videre utviklingen av konsernet. Jeg håper han finner seg godt til rette hos oss, sier Magne Svendsen.

– Dette ser jeg virkelig frem til. Virksomheten har hatt en fantastisk utvikling den senere tid. Dette viser at markedet på Nord-Jæren setter stor pris på lokalt eierskap og den filosofien selskapet har. Selskapet er fundamentert på solid økonomi med veldig mange dyktige ansatte, og har alle muligheter til å fortsatt å styrke sin markedsposisjon, sier Prestvik. Han kommer fra advokatfirmaet Kluge, der han var partner. Prestvik har arbeidet bredt innen alle aspekter av eiendomsutvikling og entreprise og har lang ledererfaring fra Kluges avdeling for fast eiendom. Kluge har en ledende posisjon nettopp innen eiendom og entreprise, og er det suverent største og mest kompetente advokat-firma i Rogaland innen disse områdene.

LOKALT EIERSKAP

Masiv er i dag det største lokaleide entreprenør- og eiendomsselskapet i Rogaland. I tillegg til Masiv Bygg som i fjor omsatte for 817 millioner kroner, har konsernet også en betydelig eiendomsvirksomhet gjennom Masiv Eiendom. Ambisjonene er å forsterke vår markedsposisjon både innenfor entreprenør og eiendom.

– Vi skal kun være lokale. Her kjenner vi markedet, og markedet kjenner oss. Vi skal kun bruke lokale aktører som konsulenter, arkitekter, under-entreprenører og leverandører. Det skaper nærhet og forutberegnelighet for våre kunder og samarbeidspartnere – og det minimaliserer risiko, slår konsernsjef Prestvik fast. Vår fremtidige suksess ligger i å bli anbefalt i lokalmarkedet.

Masiv Bygg prosjekterer og bygger ulike typer bygg – deriblant store næringsbygg, verkstedbygg med haller, parkeringshus, handlesenter, dagligvarebutikker og leilighetsprosjekter. FAKTA Masiv Eiendom AS er engasjert i en rekke større og mindre eiendomsprosjekter på Nord-Jæren, blant annet: • Ålgård Sentrum Eiendom med ca. 35.000 m2 utleieareal på Ålgård. • Forus Parkering som eier parkeringshus for totalt 1 600 p-plasser og med ytterligere utbyggingspotensiale for 1 400 p-plasser. • Stangeland Næringspark, Sandnes – utbyggingsområde for næringsarealer. • Coop Eiendom Rogaland, som blant annet er involvert i utbyggingsarealer på nærmere 100 dekar innenfor Madla/ Revheim-utbyggingsområde. • Øksnevadporten Eiendom, som har en større eiendom med utleieareal innenfor sentrumsområdet for Bybåndet Sør.   KLARE FOR NYE OPPDRAG

Vi har en tilfredsstillende ordrereserve med et budsjett på 700 millioner for 2014, sier daglig leder Helge Nærland. Men vi har kapasitet til en større omsetning, så vi er hele tiden klar for nye oppdrag, fortsetter han.

På listen av nye, ferdigstilte eller pågående prosjekter står nytt bygg for Fabricom, Siemens sitt energiklasse A-bygg, parkeringshus på Forus, nybygg for Sandnes Sparebank (Havnespeilet) som blir første prosjekt i Havneparken i Sandnes sentrum. Hvis planene om ny stadion for Sandnes Ulf blir realisert, er det Masiv Bygg som skal være totalentreprenør.

Som totalentreprenør er Masiv Bygg med i alle prosjektets faser – fra første planleggingsmøte til nøkkelen står klar i døra. Veldig mange av prosjektene er rekruttert gjennom forhandlede avtaler, hvor vi i utviklingsfasen sitter «på samme side av bordet» som byggherren frem til byggestart hvor det inngås en totalentreprisekontrakt for gjennomføring.

– Vi regner med at 80 prosent av vår ordretilgang gjennomføres i en slik modell. At en stor del av porteføljen vår er kunder som kommer tilbake igjen og igjen tar vi som et signal på at vi har tillit og leverer det som er avtalt, sier Masiv Bygg sin daglige leder Helge Nærland.

“Vi skal kun være lokale. Her kjenner vi markedet, og markedet kjenner oss.”
Knut Prestvik, konsernsjef

MASIV SKAL VIDEREUTVIKLES

Eiendom er en viktig del av Masiv. Selskapet er blant annet involvert i store utleiearealer på Ålgård, har eierskap i Coop Eiendom Rogaland med et større prosjekt i området Madla – Revheim. I tillegg har vi en del næringstomter – hovedsakelig sør for Forus. – Vi er også involvert i Stangeland Næringspark, Sandnes. Der setter vi blant annet opp ny-bygg for Archer. På Skurve har vi også noen interessante næringstomter, sier Prestvik.

Trioen har stor tro på gode tider fremover.

– Ja, det har vi. Det er vanskelig å spå hvordan markedet blir, men vi tror det blir bra. Vi er jo ganske så oljesmurte her på berget, så det gjenstår å se, men vi er optimistiske. Det er mange spennende prosjekter på gang, regionen er et magnetisk kraftsenter for arbeidskraft. Følgelig har vi tro på økt behov for boliger fremover – noe som vi ønsker å ta større del i, samtykker de tre.