Kontrakt på nytt næringsbygg er signert! Masiv er totalleverandør av bygg mens Prosjektil AS er byggherrene representant. Jan Arvid Nese, Terje Aasen med Ingmund Egeland fra Masiv og Oddbjørn Wornes fra Prosjektil. Nytt logistikksenter til Pentagon vil stå klart april neste år.